;
Corporate Site 集团链接:
SMC(广州)自动化有限公司 公司首页 联系我们

2015年度新产品介绍会日程

发布时间: 2015-03-18

    为了感谢广大新老客户多年来对SMC一如既往的支持,SMC(广州)气动元件有限公司将于以下时间举办“2015年度新产品介绍会”。

    届时将发布SMC最新产品及相关工业自动化资讯,真诚欢迎各位新老客户光临介绍会现场,互相交流,促进友谊,共创商机!

SMC(广州)2015年度新产品介绍会日程:

 NO.  时间  举办地点  场次  
 第一场  2015-03-19  广西 ·  柳州   1  
 第二场  2015-03-26  贵州 ·  贵阳   1  
 第三场  2015-04-02  云南 ·  昆明   1  
 第四场  2015-04-21  福建 ·  漳州   1  
 第五场  2015-04-24  福建 ·  泉州   1  
 第六场  2015-04-28  福建 ·  福州   1  
 第七场  2015-05-06  广东 ·  汕头   1  
 第八场  2015-05-11  广东 ·  惠州   1
 第九场  2015-05-13  广东 ·  东莞   1
 第十场  2015-05-15  广东 ·  东莞   1 
 第十一场  2015-06-03  湖南 ·  长沙   1
 第十二场  2015-06-10  江西 ·  南昌   1
 第十三场  2015-06-18  海南 ·  海口   1
 第十四场  2015-07-14  广东 ·  广州   1
 第十五场  2015-07-16  广东 ·  广州   1
 第十六场  2015-07-21  广东 ·  深圳   1
 第十七场  2015-07-23  广东 ·  深圳   1
 第十八场  2015-07-28  广东 ·  中山   1
 第十九场  2015-07-30  广东 ·  中山   1